tirsdag den 28. juli 2015

2. af Kaj Himmelstrup


Med bogen "Arternes oprindelse"
fastslog Darwin helt koncist og klart,
at der er en tæt forbindelse
mellem dyr og mennesket som art.

De der overlever er de stærke.
Det så han som naturens første bud.
Den andet bud blev vor tids kendemærke:
At vi blev skabt, det skyldes ikke Gud.

Survival of the fittest' blev sentensen
der groft forenklet gengav hans ide
om hvad det er, der styrer eksistensen.

Vi ved, hvad indtryk Darwins tanker gjorde,
men forudså han selv, hvad der ku' ske?
At bogen ville vække vild furore?

Fra samlingen "To sonetkranse", Forlaget Forther, 2010