lørdag den 6. juni 2015

Af Mads Boel


Stilhed omkring mig,
larm i mit sind -
jeg kan igen mærke
en angste for andre.
Regnens rislen
på risten ovenover
minder mig om søde melodier
i den koldeste februar.

Fra digtsamlingen Langtlysher, Det Poetiske Bureaus Forlag 2014