torsdag den 27. august 2015

Om egenkærlighed af Pierre Reverdy


Jeg kan ikke genkalde mig, hvor det kommer fra, der gør så
ondt. Endnu et par ord, endnu et par ord som jeg stadig hø-
rer. Han så trist ud. Da han havde talt så jeg også trist ud.
Jeg husker ikke længere hvad han sagde, jeg ved ikke hvor
de ord, han sagde til mig, er henne nu. Men det gør så ondt,
så ondt! Vi har hver en istap mellem hænderne og på tun-
gen.

Fra digtsamlingen "Det ovale tagvindue", oversat af Peter Laugesen 2011, Forlaget Bebob